سپر عقب پراید صبا (پوسته) سروصنعت

این سپر بدون رنگ و مشکی می باشد و مربوط به مدلهای صبا و کیا است.