دسته موتور بالا (دوسرپیچ ) پژو ۴۰۵ پارس و سمند

84,500 تومان

سمت راست و بالای موتور قرار می گیرد وبه وسیله دو پیج در رو و زیر بسته می شود