سپرجلو پراید صبا (پوسته) سروصنعت

85,000 تومان

این سپر بدون رنگ و مشکی می باشد. مربوط به مدلهای صندوقدار صبا وکیا