سپرجلو کامل سمند LX رنگی

493,000 تومان

شامل یک پوسته سپر به اضافه متعلقات پلاستکی و فلزی پشت سپر  به همراه جلوپنجره و فلاپ های چپ و راست روی گوشه های سپر.

رنگ سپرهای مهرخواه شامل یک سال ضمانت پریدگی یا ریختگی بدون ایجاد ضربه می باشد.

در انبار موجود نمی باشد