دسته گیربکس پژو ۴۰۵ پارس و سمند (دسته موتور زیرباتری)

45,500 تومان

یا دسته موتور سمت چپ که شکل بیضی دارد وزیر باتری خودرو با دو پیج در دو سربالا و پایین آن بسته می شود