لوله گلویی اگزوز پژو ۴۰۵ مدل ۲۰۰۰ رضا مشهد

از نظر اندازه وقیافه شبیه گلویی اگزوز جدید است با این تفاوت که سوراخی که در گلویی پژوهای انژکتور جهت نصب سنسوراکسیژن تعبیه شده در این مدل وجود ندارد.