دسته موتور پایین (گرد – کائوچویی ) پژو ۴۰۵ پارس و سمند

100,000 تومان

در سمت راست و پایین موتور قرار می گیرد و به وسیله یک پیچ در وسط آن بسته می شود