سپرجلو پراید صبا (پوسته) سروصنعت

110,500 تومان

این سپر بدون رنگ و مشکی می باشد. مربوط به مدلهای صندوقدار صبا وکیا