منبع وسط (انباری وسط) اگزوز با لوله پژو ۴۰۵ پارس و سمند رضا مشهد

منبع وسط (انباری وسط)اگزوز با لوله پژو405 پارس وسمند شامل یک منبع و یک لوله بلند می باشد که برخی مواقع فقط منبع آن نیاز به تعویض دارد.